SQUARE SHOP
 x 

0

Garancia:

Andor AG Kft. a törvényben meghatározott szavatossági felelősségén felül minden általa forgalmazott termékre jótállást (garanciát) vállal. A jótállás időtartama a teljesítést követő 12 hónap, mely alól kivétel, ha a beszállító ennél hosszabb vagy rövidebb idejű garanciát vállalt. Garanciához minden esetben a számlára lesz szüksége, ezért kérjük, azt őrizze meg a lejáratig.

Rendelés megerősítése:

A www.gumiszonyeg.eu web áruházban leadott rendelésről a rendelést követően e-mailben értesíti a rendszer automatikusan. Az e-mail tartalmazza a rendelés valamennyi részletét, beleértve a rendelésszámot és rendelésének állapotát. A rendelés állapotáról folyamatos tájékoztatást fog kapni. Kérjük, a megrendelés teljesüléséig őrizze meg ezt az e-mailt.

Visszavétel:

Andor AG Kft. törvényi kötelezettség hiányában is vállalja, hogy az általa forgalmazott termékeket, a vásárlást követő 30 naptári napon belül, teljes eladási értéken visszavásárolja. A visszavásárlás értéke a vásárlást követő 15 és 21 naptári nap között az eladási érték 90%-a, ezt követően pedig (a termék eladhatósági tulajdonságait alapul véve) egyéni elbírálással kerül meghatározásra.

A felelősség korlátozása:

A www.gumiszonyeg.euweb áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A www.gumiszonyeg.eu web áruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
 • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a működést és a vásárlást.
 • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • bármely levél - függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a felhasználó felelős a web áruházunkhoz való kapcsolódásáért és az itt történő  vásárlásért.
A www.gumiszonyeg.eu web áruház szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a  web áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.
A www.gumiszonyeg.euweb áruház szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, továbbá ezért nem vonható felelősségre.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a www.gumiszonyeg.eu web áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Sérült áru kezelése:

Andor AG Kft. felelősséget vállal a termékeit szállítás és raktározás közben ért sérülésekért. Andor AG Kft. felelőssége a termék Vásárló részére történő átadásáig tart, az ezt követően keletkezett sérülések az áru átvevőjét terhelik. Vásárlónak az áru átadása során lehetősége van a termék csomagolását megbontva, annak sérülésmentességének ellenőrzésére. Amennyiben az árun szemmel nem látható, vagy nehezen észrevehető sérülés van, akkor Andor AG Kft. átvállalja az ezzel kapcsolatos felelősséget.

Nem raktározott termékek (idegen áru) beszerzése:

Andor AG Kft. vállalhatja az általa nem raktározott termékek, Vásárló megbízásából történő beszerzését abban az esetben, ha nem tud raktárkészletéből helyettesítő terméket biztosítani. A megrendelést megelőzően Andor AG Kft. egyezteti beszállítójával a termék és a vásárlás paramétereit, így Vásárló ennek tudatában dönthet a megrendelésről. Andor AG Kft.-t nem terheli kártérítési felelősség abban az esetben, ha a beszállítás időpontját a beszállító nem tudja vállalásának megfelelően teljesíteni.

A beszerzés helyétől és a termék értékétől függően, megrendeléskor Andor AG Kft. jogosult a vásárlás megvalósulásának biztosítékaként előleget kérni.  Az előleg értéke a termék eladási árának 50%-a. A kifizetett előlegről Vásárló számlát kap, mely a vásárlás teljesítésekor stornózásra kerül, így a vásárlási számlán a termék teljes eladási értéke szerepel.

Amennyiben Vásárló visszalép a vásárlástól, úgy Andor AG Kft. az előleg értékéből fedezi a termék visszaszállításának költségeit. Ha a visszaszállítás nem lehetséges, vagy aránytalan költségekkel járna, Andor AG Kft. jogosult a szerződés meghiúsulása következtében elszenvedett kárának teljes összegét levonni.

Adatszolgáltatás és szállítás felelőssége:

Andor AG Kft. minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az általa eladott termék és annak kiszállítása Vásárló igényeinek megfeleljen. A hibás jármű-azonosításból, adatszolgáltatásból, téves katalógus- és készletadatokból adódó károkért Andor AG Kft. nem vállal felelősséget. A szállítmány-eltérésből keletkező kárt Andor AG Kft. az áru értékéig téríti meg a hiány pótlásával, vagy annak értékének jóváírásával.

Adatvédelem:

Adatvédelmi elveink a www.gumiszonyeg.eu web áruház üzemeltetője, az Andor AG Kft. (H-1114 Budapest, Bukarest utca 8-10 továbbiakban: Szolgáltató) a www.gumiszonyeg.eu web áruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

 • A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a www.gumiszonyeg.eu web áruházban történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
 • Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák.
 • Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.
 • A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a www.gumiszonyeg.eu web áruházban történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja.
 • Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
 • A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
 • A felhasználó beleegyezik, hogy a regisztrációval egyidejűleg a szolgáltatótól a www.gumiszonyeg.eu web áruházzal kapcsolatos hírleveleket fogad.
 • A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
 • A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Elállás joga:

Andor AG Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért külön díjat számítson fel a Vevőnek.
A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Fizetési kötelezettség:

Vásárló az áru átvételével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék(ek) ellenértékét, az áru átvételekor kapott bizonylaton feltüntetett fizetési határidőben és módon Andor AG Kft. részére megfizeti. Amennyiben a fizetés nem, vagy nem a megadott határidőre teljesül, úgy Andor AG Kft. jogosult a késedelem első napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot, továbbá a követeléssel kapcsolatos költségeket (pl.: ügyvédi és behajtási költségek) Vásárlóra terhelni.

Szállítólevelek a tárgyévet követő naptári évre nem vihetők át, azokat az áru átvételének évében Andor AG Kft. a megállapodott fizetési határidővel kiszámlázza.

Egyéb közérdekű információk:

Web áruházunk tartalmazhat képi, informális vagy egyéb tévedéseket, pontatlanságokat. A www.gumiszonyeg.eu web áruházban található tájékoztató információkért nem vállal felelősséget, azok forrása minden esetben a valamely beszállítója. Egyben az itt található információkon bármikor bejelentés nélkül változtathat, ideértve a termékek árait, egyéb adatait vagy a termék fényképét.

Web áruházunkban tárolt képek igyekeznek pontos információkkal szolgálni a termékekről, de itt meg kell, jegyezzük, hogy a különféle termékek egymáshoz viszonyítva kisebbek, avagy nagyobbak lehetnek, mint ahogyan arra a fotókból következtethet bárki, aki nem ismeri az adott terméket. Ennek oka, hogy a lehető legnagyobb képkivágásban ábrázoljuk az egyes termékeket.

Az oldalon elhelyezett szöveges információk, termékleírások és képi anyagok az Andor AG Kft. szellemi tulajdonát képezik. Felhasználásukat kizárólag írásban az Andor AG Kft. ügyvezetője engedélyezheti. Amennyiben a www.gumiszonyeg.eu web áruházban elhelyezett anyagok engedély nélküli felhasználásáról értesülünk, vagy a bennük elhelyezett digitális kód segítségével szerzünk információt erről, azonnal megtesszük a megfelelő jogi lépéseket!

Jogvita:

A szerződésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztói szerződésekről szóló 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet szabályait kell alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén megkísérlik a peren kívüli megegyezést. A peres eljárásokban, a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság illetékes.

Hírlevél:

A Felhasználó a regisztráció során elfogadja, hogy az Andor AG Kft. hírlevelet küldjön, vagy ajánlatokkal az általa megadott elérhetőségeken megkeresse. A későbbiekben a hírlevél küldésről leiratkozhat!